ONLINE kurss  e-platformā - 20 akad. st. 

ZEME - darījumi no A līdz Z

Viss par/ap darījumiem ar zemi - teritoriālais plānojums, apbūves tiesība, mērniecības nianses, Kadastrs, zemes lietošanas mērķa maiņa u.c.

Reģistrācija

Kam paredzēts?

 • NĪ aģentiem
 • NĪ nozares profesionāļiem
 • Jebkuram interesentam, kam NĪ nozare ir saistoša

Kad un kur?

 • 24/7 - videoierakstā, online izglītības e-platformā

Cik maksā?

 • Cena 200 eur (PVN netiek piemērots)

Sertifikāts

 • Pēc semināra saņemsiet sertifikātu par 20 akad. stundām - derīgs Ekonomikas ministrijas starpnieku reģistra prasībām

Mācību formāts

 • Mācamies videoierakstā, online izglītības e-platformā
 • 9 nodarbības, 1-2 stundu ilgas videolekcijas
 • Pie katras nākamās nodarbības tiekat klāt, kad esat noskatījušies iepriekšējo un ja prasīts, izpildījāt kādu uzdevumu vai testu
 • Mācies, kad ir ērti 24/7 - tiešsaistes nav, vari nedēļas lekcijas noskatīties arī brīvdienās
 • piekļuve saturam - mēnesi no pieslēgšanās brīža un mēnesi pēc sertifikāta saņemšanas

Programmā

 • Darījumi ar zemi no pamatiem
 • Teritoriālais plānojums
 • Zemes atļautā izmantošana un lietošanas mērķa maiņa
 • Apbūves tiesība
 • Mērniecība
 • Kadastrs

Galvenie lektori 

Ph.D. Jānis Viesturs:
 • RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta docents.
 • Jānim Viesturam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze nekustamo īpašumu pārvaldībā, nekustamo īpašumu attīstības un būvniecības projektu vadībā, darījumu ar nekustamo īpašumu juridisko un ekonomisko aspektu novērtēšanā un vadībā.
 • Profesionālās un teorētiskās zināšanas, prasmes un kompetenci ieguvis praktiskajā darbā, kā arī mācoties Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un Eberhard Karls Universität Tübingen (Vācijā). Vairāku zinātnisko konferenču un semināru dalībnieks, kā arī rakstu autors.

Mg.sc.ing. Maija Bērziņa: Maijai ir vairāk kā 25 gadu darba pieredze nekustamo īpašumu pārvaldības jomā, strādājot valsts pārvaldē un kadastra nozarē.
 • Grāmatas “Kadastrs” zinātniskā redaktore un vairāku rakstu autore.
 • Savas zināšanas praktiskajā darbā ir papildinātas un nodotas Latvijas lauksaimniecības universitātes studentiem, kuriem 5 gadus kā viesdocente ir pasniegusi nodarbības par nekustamo īpašumu tiesībām, zemes robežu noteikšanas tiesībām, to reģistrācijas sistēmām.  
 • darba pieredze nekustamo īpašumu kompānijā ar darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem.
 • darba pieredze pašvaldībā, pildot teritorijas plānotājas amata pienākumus.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pastu [email protected] vai zvaniet pa tālruni +371 29742721