ONLINE seminārs NĪ aģentiem - 5 akad. st.

Zemesgrāmata no A līdz Z

Lektors: Ph.D. Jānis Viesturs

Reģistrācija

Sertifikāts

 • Pēc semināra saņemsiet sertifikātu par 5 akad. stundām (derīgs Ekonomikas ministrijas starpnieku reģistra prasībām)

Kad un kur?

 • ONLINE seminārs e-platformā
 • 24/7 - ērti mācīties jebkurā jums piemērotā diennakts laikā
 • piekļuve saturam - mēnesi no pieslēgšanās brīža un mēnesi pēc sertifikāta saņemšanas

Cik maksā?

 • Cena 50 eur (PVN netiek piemērots) 
 •  Atlaides: 3 un vairāk pārstāvjiem no vienas kompānijas - 10%

Programmā:

Zemesgrāmatu principi:

 • Publiskās ticamības princips
 • Obligātā ieraksta princips
 • Atklātības princips
 • Specialitātes princips
 • Prioritātes princips
 • Nostiprinājumu piekrišanas princips
 • Nostiprinājuma lūgums un būtiskākie pievienojamie dokumenti
 • Valsts un kancelejas nodevas
 • Legālais pamats
 • Numerus clausus princips

Nekustamā īpašuma reģistrācijas sistēma: 

 • Nekustamā īpašuma reģistrācija
 • Zemes (nekustamā īpašuma) reģistru vēsturiskās funkcijas
 • Vēsture
 • Zemes reģistru tipi
 • Nekustamā īpašuma darījuma vadība


Nekustamais īpašums Latvijā:

 • Nekustamais īpašums (lieta) Latvijā
 • NĪ Latvijā pēc LR neatkarības atjaunošanas
 • Piespiedu nomas attiecības

Zemesgrāmata Latvijā:

 • LR Zemesgrāmatu likums
 • Apbūves tiesība. Normatīvais regulējums
 • Pašvaldību pirmpirkuma tiesības

Lektors: Ph.D. Jānis Viesturs

 • RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta docents.
 • Jānim Viesturam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze nekustamo īpašumu pārvaldībā, nekustamo īpašumu attīstības un būvniecības projektu vadībā, darījumu ar nekustamo īpašumu juridisko un ekonomisko aspektu novērtēšanā un vadībā.
 • Profesionālās un teorētiskās zināšanas, prasmes un kompetenci ieguvis praktiskajā darbā, kā arī mācoties Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un Eberhard Karls Universität Tübingen (Vācijā). Vairāku zinātnisko konferenču un semināru dalībnieks, kā arī rakstu autors

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pastu [email protected] vai zvaniet pa tālruni +371 29742721