Praktiskais online seminārs 30.09.2021

FIKTĪVO ĪRES LĪGUMU PROBLEMĀTIKA

Semināra lektors: Zvērināts advokāts Dr. iur. Rolands Neilands

Viens no nepārtraukti aktuālākajiem problēmu jautājumiem piedziņas vēršanā uz nekustamo īpašumu un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkotajās nekustamo īpašumu piespiedu izsolēs ir fiktīvie īres līgumi, kas tiek slēgti, nolūkā kavēt jaunā īpašnieka (ieguvēja) ievešanos nekustamā īpašuma valdījumā. Šādu iespēju rada nu jau spēku zaudējušā likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8. panta pirmajā teikumā ietvertā tiesību norma, kas noteica principu – pirkums nelauž īri. Tā kā jaunais Dzīvojamo telpu īres līgums nosaka pārejas periodu piecus gadus pēc iepriekšējā likuma slēgtajiem īres līgumiem, šī problēma būs aktuāla vēl vismaz nākošos piecus gadus. Diemžēl ar fiktīvajiem īres līgumiem nākas saskarties ne tikai piespiedu izsolēs, bet arī labprātīgos darījumos.

Reģistrācija

Kam paredzēts?

 • starpnieku kompānijas un to aģenti
 • Individuālie aģenti
 • Jebkuram interesentam, kam NĪ nozare ir saistoša

Kad un kur?

 • 30.09.2021 plkst.10-13.00, online, Zoom platformā 

Cik maksā?

 • Cena 50 eur (PVN netiek piemērots) 
 •  Atlaides: 3 un vairāk pārstāvjiem no vienas kompānijas - 10%

Programmā

 • Fiktīvu īres līgumu vēsture
 • Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu
 • Ievešanās nekustamā īpašuma valdījumā
 • Fiktīvu īres līgumu krimināltiesiskais aspekts
 • Tiesu prakse fiktīvu īres līgumu lietās (Līgumu atzīšana par spēkā neesošiem; Zaudējumu piedziņa)
 • Dzīvojamo telpu īres likums
 • Atbildes uz jautājumiem

Formāts

 • 3 stundu online seminārs ar pārtraukumu jautājumiem un atbildēm
 • Dienu pirms semināra sāks darboties kopīgais WhatsApp čats, kur dalībnieki varēs komunicēt konkrētas tēmas ietvaros un iesūtīt savus praktiskos jautājumus lektoram, uz kuriem atbildēsim semināra laikā.

Kas ietilpst cenā?

 • dalība seminārā  online (3 stundas)
 • Dalība grupas čatā  WhatsApp 
 • Pēc semināra saņemsiet sertifikātu (derīgs Ekonomikas ministrijas starpnieku reģistra prasībām)

Semināra lektors: Zvērināts advokāts Dr. iur. Rolands Neilands

Semināra vadītājam ir vairāk kā 15 gadu pieredze banku, finanšu un nekustamo īpašumu jomā, gan darījumu slēgšanā, gan sarežģītos tiesvedību un maksātnespējas procesos; publicēti daudzi vispārizglītojošie, zinātniskie, kā arī akadēmiskie raksti par hipotēkas institūtu, galvojuma institūtu, parādu piedziņu, reālnastām, zemes piespiedu nomu, īres tiesiskajām attiecībām un kopīpašumu; plaša semināru un lekciju pasniegšanas pieredze universitātēs, Funditus mācību centrā, bankās, advokātu birojos un juristu profesionālajās organizācijās.


Kontakti:  Linkedin, Facebookwww.neilands.lv

tel. 27779955, e-pasts: [email protected]

Reģistrēties semināram šeit

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet uz 

e-pastu [email protected] vai zvaniet pa tālruni +371 29742721

Praktiskais online seminārs

JAUNAIS ĪRES LIKUMS


Kad: 28/10/2021, Online - ZOOM

Mācību formāts:

 • Ilgums: 4 akad. stundas
 • seminārs  ZOOM platformā

Semināra lektors: Zvērināts advokāts Dr. iur. Rolands Neilands