ARHĪVS

Praktiskais online seminārs 05.08.2021

KOPĪPAŠUMA AKTUALITĀTES

Semināra lektors: Zvērināts advokāts Dr. iur. Rolands Neilands

Civiltiesībās viens no nepārtraukti aktuālajiem tiesību problēmu jautājumiem ir tiesiskās attiecības, kas izriet no kopīpašuma. Lai gan Civillikumā ir noteiktas kopīpašnieku tiesības un pienākumi, praksē bieži rodas nesaskaņas kopīpašnieku starpā par šo tiesību un pienākumu pareizu un godprātīgu izpildi. Nespējot labprātīgi vienoties par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas jautājumiem, kā arī par nekustamā īpašuma reālu sadali, strīdi tiek risināti tiesā. Līdz ar to ir izveidojusies plaša tiesu prakse kopīpašuma problēmu jautājumos. Seminārā interesantā un saprotamā veidā tiks sniegts ieskats kopīpašuma teorijā, skaidrota kopīpašuma problemātika, kā arī aplūkota tiesu prakse. 

Reģistrācija

Kam paredzēts?

 • starpnieku kompānijas un to aģenti
 • Attīstītāju kompānijas
 • Individuālie aģenti

Kad un kur?

 • 05.08.2021 plkst.10-13.00, online, Zoom platformā 

Cik maksā?

 • Cena 50 eur (PVN netiek piemērots) 
 •  Atlaides: 3 un vairāk pārstāvjiiem no vienas kompānijas - 10%

Programmā

 • Rīcība ar kopīpašuma priekšmetu
 • Kopīpašuma priekšmeta izdevumi un ienākumi
 • Kopējas lietas dalīta lietošana
 • Pirmpirkuma tiesība
 • Izpirkuma tiesība
 • Kopīpašuma dalīšana/izbeigšana

Formāts

 • 3 stundu online seminārs ar pārtraukumiem jautājumiem un atbildēm
 • Dienu pirms semināra sāks darboties kopīgais WhatsApp čats, kur dalībnieki varēs komunicēt konkrētas tēmas ietvaros un iesūtīt savus praktiskos jautājumus lektoram, uz kuriem atbildēsim 5.augustā.

Kas ietilpst cenā?

 • dalība seminārā  05.08.2021 online (3 stundas)
 • Dalība grupas čatā  WhatsApp 
 • Pēc semināra saņemsiet sertifikātu (derīgs Ekonomikas ministrijas starpnieku reģistra prasībām)

Semināra lektors: Zvērināts advokāts Dr. iur. Rolands Neilands

Semināra vadītājam ir vairāk kā 15 gadu pieredze banku, finanšu un nekustamo īpašumu jomā, gan darījumu slēgšanā, gan sarežģītos tiesvedību un maksātnespējas procesos; publicēti daudzi vispārizglītojošie, zinātniskie, kā arī akadēmiskie raksti par hipotēkas institūtu, galvojuma institūtu, parādu piedziņu, reālnastām, zemes piespiedu nomu, īres tiesiskajām attiecībām un kopīpašumu; plaša semināru un lekciju pasniegšanas pieredze universitātēs, Funditus mācību centrā, bankās, advokātu birojos un juristu profesionālajās organizācijās.


Kontakti:  Linkedin, Facebookwww.neilands.lv

tel. 27779955, e-pasts: [email protected]

Reģistrēties semināram šeit

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet uz 

e-pastu [email protected] vai zvaniet pa tālruni +371 29742721

Praktiskais online seminārs

FIKTĪVO ĪRES LĪGUMU PROBLEMĀTIKA


Kad: 30/09/2021, Online - ZOOM

Mācību formāts:

 • Ilgums: 4 akad. stundas
 • seminārs  ZOOM platformā

Semināra lektors: Zvērināts advokāts Dr. iur. Rolands Neilands